Tomislav

USAVRŠAVANJE IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA
MALTA, 8. – 12. 6. 2015.

U navedenom terminu sudjelovao sam u usavršavanju iz područja poduzetništva „Promoting the Culture of Entrepreneurship“  organizatora Acrosslimits iz Malte.

 

RAZLOZI UPUĆIVANJA NA USAVRŠAVANJE
Usavršavanje je bilo potrebno kako bih uz pomoć ostatka tima proveo Europski razvojni plan škole, a koji uključuje razvijanje kurikuluma za poduzetništvo kao međupredmetnu temu, kao i izradu novog plana i programa. Međupredmetna tema polazi od potreba učenika najmlađe školske dobi za koje obrazovanje i odgoj za poduzetništvo podrazumijeva učenje o tomu kako ideju pretvoriti u korisnu aktivnost, a postepeno uključuje i znanja iz osnova poduzetništva. Kako je za izvođenje poduzetničkih aktivnosti s učenicima potrebno osposobiti dio učitelja i izraditi priručnik, isto želimo učiniti kroz ovaj projekt. Potreba razvoja poduzetničkih kompetencija vidljiva je u preporukama Vijeća Europe i Europskog parlamenta, a gdje se poduzetništvo prepoznaje kao jedna od osam ključnih kompetencija cjeloživotnoga učenja. Radi navedenoga, škola me poslala na stručno usavršavanje o poduzetništvu i njegovoj ranoj primjeni u poučavanju.

 

VJEŠTINE I KOMPETENCIJE STEČENE TIJEKOM BORAVKA
Tijekom boravka, a kako je navedeno u certifikatu izdanom od strane organizatora, stekao sam vještine i kompetencije iz sljedećih područja:
- poduzetništvo kao način razmišljanja
- društvene poveznice i poduzetnička komunikacija
- upravljanje
- marketing
- kreativnost u poduzetničkim pothvatima
- poduzetničko umrežavanje
Sva navedena područja omogućit će mi kvalitetniju izradu međupredmetne teme poduzetništva.

RASPORED PREMA DANIMA
Tijekom prvog dana voditeljica Maryrose Francica uvela nas je u načine na koji se poduzetničkim razmišljanjem svakodnevne aktivnosti u školi mogu pretvoriti u izazove, poduzetničke igre i kreiranje poduzetničkih sadržaja od strane učenika. U praktičnom radu svaki je sudionik izabrao temu i osmislio nekoliko aktivnosti koje može provesti u okviru svojeg rada. Popodnevne teme donijele su više aktivnosti za upoznavanje ostalih sudionika i sudjelovanje u razvoju budućih projekata na europskoj razini. Podijeljeni su svi materijali koji se tiču radionica kao i USB stick sa svim materijalima sa usavršavanja.
 
Drugi i treći dan, uz Angele Giuliano, omogućio mi je prepoznavanje nekoilko načina na koji će se marketinške aktivnosti uklopiti u izradu međupredmetne teme poduzetništva u OŠ Ludina. Ostale aktivnosti uključivale su izradu marketinškog plana za različite vrste proizvoda i usluga koje se itekako mogu iskoristiti i u projektnoj diseminaciji.
Četvrti dan uz temu komunikacija, ponovno s Maryrose Francica, obrađeni su gotovo svi dostupni novi mediji i načini njihove integracije  u poduzetničkom okruženju. Kako bi se naučeno primijenilo u praksi, jedna od radionica za učitelje uključivat će i načine komunikacije u poduzetničkom okruženju.
 
Posljednjeg dana usavršavanja naglasak je bio na umrežavanju, timskom radu u poduzetništvu i korištenju umreženosti u stvaranju ovih poduzetničkih pothvata. Praktičan rad pokazao je da su svi sudionici spremni stvoriti zajednički projekt u koji će unijeti svoje specifične sposobnosti sektora iz kojeg dolaze. Nadamo se da će dogovoreni okvir novog projekta koji uključuje i eTwinning biti ostvaren tijekom iduće školske godine.
 
PLAN DISEMINACIJE
Tijekom iduće školske godine bit će održano pet radionica vezanih uz poduzetništvo, a bit će razrađene prema načinima na koji su bile obrađene tijekom boravka na usavršavanju. Osim tog dijela, jesenski Teachmeet na eTwinning portalu, uključit će i neke sudionike usavršavanja na Malti koji  će dati svoje viđenje korištenja usvojenih kompetencija. U drugoj vijesti više govorim o integraciji eTwinninga i KA1 projekata, kao logičnog poduzetničkog nastavka samih eTwinning projekata. Sudjelovanje u eTwinning sobi poduzetništva pružit će uvid u načine primjene naučenog ostalim eTwinnerima. Englesku inačicu ove infografike postavit ću kao prvi post.

Tomislav Pavlović

Galerija fotografija.