O projektu

Škola u ovom projektu želi ostvariti ciljeve u tri najvažnija područja:
-razvoju obrazovanja u području poduzetništva, što je cilj programa Erasmus + na razini sektora
- razvoju prepoznatljivosti škole na europskoj razini, što doprinosi povećanju atraktivnosti i međunarodne dimenzije ustanove, kao jednog od ciljeva programa Erasmus +
- razvoju korištenja IKT i novih tehnologija u nastavi i obrazovanju, a što je usmjereno na razvoj učiteljske profesije kao relevantnog cilja Erasmus +,poboljšanje osobnih i profesionalnih kompetencija sudionika te bolju zapošljivost na EU tržištu rada

Škola će razviti novo kurikulumsko međupredmetno područje poduzetništva i osposobit će djelatnike u ovim područjima:

- jezično usavršavanje managementa škole - ravnateljica škole,
- poduzetništvo - učitelj engleskog jezika
- jezično usavršavanje i kultura - knjižničar škole
- jezično usavršavanje i dramski izraz - učiteljica engleskog jezika
- IKT i korištenje naprednih tehnologija - učitelj matematike (razvoj online tečajeva), učitelj hrvatskog jezika (korištenje multimedije u nastavi)
- razvoj socijalnih vještina (učiteljica razredne nastave)
- razvoj vještina obrade materijala - praktične vještine korištenja CNC tehnologije  (učitelj tehničke kulture)
- nove metode poučavanja (učiteljica razredne nastave, job shadowing)

U projekt će biti uključeno 250 učenika i 9 učitelja škole u ovim oblicima rada:
- redovna nastava (engleski jezik, tehnička kultura, hrvatski jezik, matematika, predmeti razredne nastave)
- izvannastavne aktivnosti (dramska sekcija, Mladi poduzetnici, Modelari, Filmska skupina, Školska zadruga)
- kroz međupredmetne korelacije (satovi razrednika sa organiziranjem radionica na temu poduzetništva)
- na razini ustanove (uspostava suradnje sa školama kroz eTwinning projekte te kontakt seminare)