Ivana

Sudjelovala sam na stručnom usavršavanju iz područja socijalnih vještina „ Social skills and group dynamics in the classroom“ u Aughrimu u Irskoj od 26.7. do 1.8.2015. u organizaciji European Bridges Consulting iz Finske. ( http://socialskills.europeanbridges.com/ )
Tečaj i radionice je vodilo, osim voditeljice Ulle Salomäki iz Finske, još četvero asistenata iz Portugala, Irske i Mađarske. Na tečaju je, osim mene, bilo prisutno trideset i dvoje polaznika iz Grčke, Rumunjske, Finske, Italije i Poljske.

 

Potreba za usavršavanjem iz područja socijalnih vještina proistekla je iz činjenice kako Europski okvir za ključne kompetencije navodi gore navedenu kao jednu od osnovnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Primjena stečenih znanja iz područja socijalnih vještina nadovezuje se na potrebe projekta Osnovne škole Ludina u kojem je naglasak stavljen na poduzetništvo, a koje će se provoditi s polaznicima izvannastavne aktivnosti „Mladi poduzetnik“ i kroz radionice s učiteljima.

Sam tijek pripreme prije odlaska na tečaj protekao je izvrsno. Komunikacija s organizatorima tečaja bila je na visokoj razini. Voditeljica tečaja redovito i na vrijeme je obavještavala o svakoj novoj informaciji i promjeni. Pripreme su obuhvaćale čitanje literature kako bi se bolje upoznala s tematikom, a isto tako bilo je potrebno i usavršavanje engleskog jezika kako bi komunikacija s polaznicima i voditeljima bila što bolja. Osim jezičnih priprema zadatak je bio napraviti plakat pomoću kojeg sam predstavila svoju zemlju, školu i svoj rad te pripremiti nešto od hrane i pića iz svojeg kraja za Europsku proslavu hrane.

Tečaj je obuhvaćao dvadeset i četiri sata vježbi, šest sati grupne rasprave, osam sati predavanja i šest sati osvrta (promišljanja) nakon vježbi.
Vježbe su se provodile u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima uključujući i neprekidno druženje za obroke i slobodno vrijeme.Prvi dan tečaja protekao je kroz razne zanimljive vježbe upoznavanja i opuštanja u kojima smo samostalno izražavali svoja očekivanja, strahove, obećanja vezana za tečaj, informacije o sebi koje želimo podijeliti s drugima i sl. Vježbe su obuhvaćale i rad u paru kroz pričanje priče. Svaki polaznik dobio je svog tajnog prijatelja o kojem se morao posebno brinuti.
Podijelili su nas u pet grupa. Svaka grupa je dobila svoje ime. Zadatak je bio surađivati, raspravljati i rješavati problemske situacije u svojoj grupi. Radi bolje povezanosti s članovima grupe radili smo vježbe grupne dinamike u kojima se od nas tražilo izvesti pet različitih vježbi, a svrha je bila razvijanje sigurnosti i povjerenja u svojoj grupi.
Drugi dan tečaja posjetili smo Nacionalni park Glendalough gdje smo radili nekoliko vježbi sigurnosti u grupi. Ujedno smo u predivnom zelenom okruženju imali prezentaciju svoje škole i svog rada pomoću plakata koje smo morali ranije pripremiti.
Osim navedenih aktivnosti započeli smo s radionicom „Paper story“ koju smo zbog nepredvidivog irskog vremena morali odraditi u dvorani našeg hotela. Radionica je obuhvaćala vježbe opuštanja, izradu zamišljenih skulptura od papira, izmišljanje priče pomoću skulptura, prezentiranje priče, crtanje nekog crteža s tematikom prirode i građenje zajedničke priče pomoću svih crteža u svojoj grupi. Nakon prezentacija zadatak je bio nacrtati sebe sa što više detalja.
Treći dan tečaja imali smo radionicu tradicionalnog irskog plesa i pjesama. Podijeli su nas u dvije skupine. Prošli smo sve oblike i načine plesanja, od pojedinačnog do plesa u paru i grupi. Upoznali smo se s vrstama pjesama i naučili nekoliko pjevati. Nakon učenja zajedno smo izveli nekoliko plesova i pjesama.
Irski asistent Enda Byrne upoznao nas je s irskim školskim sustavom. Zanimljivo je da učenici kreću u školu s pet godina, osnovna škola traje osam godina kao i kod nas, imaju slične probleme što se tiče pismenosti učenika i osim engleskog i irskog ne uče niti jedan drugi strani jezik.
Tijekom večernjih sati imali smo „Noćni filmski klub“. Prilika je bila pogledati zanimljiv, dirljiv i edukativni film „Chorist“. Film je pratio život i rad jednog učitelja. Nakon gledanja raspravljali smo o njegovim metodama rada i poučavanja.
Četvrti dan je obuhvaćao nastavak radionice „Paper story“. Zadatak je bio napraviti nekoliko fotografija ili snimiti kratak video sa svojom umanjenom nacrtanom verzijom koje su asistenti dan prije zalijepili na karton i uredno izrezali.
Slijedila je radionica suradničke kreativnosti. Stajali smo na komadu svojeg papira i zamišljali drvo kako raste od sjemenke pa do cvjetova i plodova. Zatim smo zajedno kreirali drvo svatko od svojeg papira. Dramatizirali smo rast drveta i stjecali svijest kako je svaki pojedinac bitan da cjelina bude potpuna.
Nakon radionice imali smo kratko predavanje o socijalnim vještinama i temperamentima u kojem se od nas tražilo da procjenimo gdje se mi nalazimo.
Poslije predavanja slijedilo je još nekoliko radionica grupne dinamike gdje smo učili uključivati ostala osjetila, a ne samo vid i korištenje logike. Radili smo vježbe u grupi, postavljali pitanja, učili pozorno slušati odgovore svojih sugovornika, promatrali mimike i geste, uočavali detalje koji nisu isključivo vezani za govor.
U večernjim satima pripremili smo se za Europsku proslavu hrane, gdje smo imali prilike prezentirati svoju zemlju kroz hranu, piće, zanimljivosti ili pjesmu.Peti dan sastojao se od dramske radionice. Radionica se temeljila na trenutnom izmišljanju i građenju priče kroz glumu, a sve u svrhu rješavanja nekog zadanog problema. Svi polaznici su bili uključeni bilo kroz aktivnu ili pasivnu ulogu. Voditeljica nas je usmjeravala i koordinirala radnju ako je bilo potrebno.
Slijedile su radionice emocionalne inteligencije i empatije gdje smo kroz promatranje dvije različite sobe naših asistenata učili osjećati i donositi zaključke bez uplitanja tuđeg poimanja i razmišljanja.
Kroz grupni rad pomoću šest mislećih šešira učili smo pristupati i rješavati zadani problem na različite načine. Važno je napomenuti kako je nakon svake radionice slijedio kratak osvrt, što nam se svidjelo, kako smo se osjećali, što je na nas ostavilo poseban dojam i sl. Svrha je bila osvjestiti razlog provođenja takvih vrsta vježbi tj. jesu li svi polaznici shvatili bit provođenja vježbi.
Šesti dan obuhvaćao je posjet glavnom gradu Dublinu. Osim razgledavanja kulturnih i povijesnih znamenitosti svaki polaznik morao je odabrati jedan zadatak od ponuđenih pet i zabilježiti kamerom urađeno. Na kraju dana bio je kratak kviz o poznavanju irske kulture, a pobjednici su bili i nagrađeni.
Sedmi dan je protekao kroz evaluaciju i završne vježbe. Svaka grupa imala je zadatak osmisliti neki kratak skeč ili glumu.
Svojem tajnom prijatelju dijelili smo diplome koje smo morali sami osmisliti.
Nakon svih aktivnosti u svečanoj i veseloj atmosferi podjelili su nam certifikate. Slijedila je prezentacija svih fotografija i video uradaka koje smo napravili tijekom tečaja.

Tečaj je izveden vrlo profesionalno. Sadržavao je puno korisnih i zanimljivih radionica koje su plijenile pažnju gotovo neprekidno. Pozitivno ozračje, primjenjivost sadržaja za rad u razredu te  prekrasni irski krajolik pridonijeli su uspješnosti provedbe ovog tečaja.

Zbog svega navedenog stekla sam slijedeće kompetencije:
- usavršila sam osnovna znanja i obogatila iskustvo grupne dinamike i socijalnih vještina u svrhu korištenja naučenog u razredu
- mogu promatrati procese u grupi i kreirati bolju razrednu klimu, uloge u grupi, komunikaciju, upravljanje grupom i sl.
- znam uočiti verbalnu komunikaciju ( skrivena značenja, asertivni pristup) i socijalan kontekst ( uloga u grupi, ozračje, prednosti i mane grupe)
- znam kako koristiti alate da bi se napravio pozitivan pomak u radu skupine (motiviranje za rad, podrška u grupi, definiranje pravila i ciljeva rada te završavanje rada)
- obogatila sam znanja o socijalnim vještinama ( interpersonalne, intrapersonalne, grupne i organizacijske vještine)
- znam kako razviti razredno ozračje koje potiče učenje socijalnih vještina (stvaranje sigurnosti i povjerenja u grupi, otvorenost, povezivanje i rješavanje problema unutar grupe)
- znam kako koristiti adekvatne metode za razvoj pozitivnih emocija i učenje socijalnih vještina (suradnja, rasprava, davanje pozitivnih i konstruktivnih osvrta, igre, igre uloga i analiziranje situacije)
- mogu prepoznati svoje dobre i loše strane u ulozi voditelja, biti svjesna svojeg ponašanja i utjecaja na grupu, svojih emocija i osjećaja te kako biti svjesna navedenih područja i kako ta područja razvitiPlan diseminacije uključuje sudjelovanje u izradi novog područja kurikuluma poduzetništva u području socijalnih vještina. Između ostalog primjenit ću naučena znanja i vještine, osmisliti i izvesti pet radionica za sve učitelje škole te polaznike izvannastavne aktivnosti „Mladi poduzetnik“.
Uključit ću se u eTwinning sobu s temom „Razvoj socijalnih vještina“ i pokrenuti već dogovoreni eTwinning projekt s učiteljima iz Finske i Grčke.

Galerija fotografija

Ivana Pavlović