Marijana

Job shadowing u partnerskoj školi u Finskoj, Alakylan koulu, Kiiminki, Oulu


    Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja krenula sam s pripremama za put i praćenje prakse. Trebalo je dogovoriti detalje sa školom domaćinom koju smo pronašli putem eTwinning portala. Cilj mojega posjeta školi u Finskoj je bio usvajanje novih metoda poučavanja s naglaskom na učenje kroz rad. Željela sam prisustvovati satovima ručnoga rada kako bi usvojila znanja koja ću prenijeti i koristiti u svojoj školi. Komunicirala sam s učiteljima iz škole domaćina mailom i skype-om. Pomagali su mi kolege iz škole. Podijelili smo se po troje kako bi lakše odrađivali sve poslove. Nakon dogovora napravili smo raspored aktivnosti tijekom mog praćenja prakse.
    Istovremeno sam učila finske riječi kako bi lakše svakodnevno komunicirala i usavršavala vještine govorenja engleskoga jezika. Slijedila je i kulturološka priprema. U međuvremenu je trebalo organizirati put i smještaj u čemu su mi pomagali kolege i kolegice iz  tročlanog tima. Provedeno je i ICT osposobljavanje.


    Prema dogovoru s učiteljicama i učiteljima iz škole domaćina pripremila sam prezentaciju na engleskom jeziku kako bi učenici bolje upoznali Hrvatsku. Učiteljice koje vode ručni rad zamolile su me da ponesem ručne radove koje radim sa svojim učenicima u sklopu Učeničke zadruge. Ponijela sam vezene stolnjake, dijelove s narodne nošnje, jastučiće punjene guščjim perjem i vrećice za kamilicu. Planirano je da s učenicima odradim dvije radionice. Prva je bila izrada licitarskih srca, a druga pisanica ukrašenih voskom. Pripremila sam materijale koje trebam ponijeti, jer u Finskoj se ne mogu kupiti boje za pisanice i pčelinji vosak. Za svaku radionicu sam pripremila korake izrade. Kao suvenire sam ponijela paprenjake koje izrađujem na izvannastavnoj aktivnosti Mali zadrugari.
   
Slijedio je put i  dvotjedno praćenje prakse.
   
8. ožujka 2015. putovanje do grada Oulu.