Radionice socijalnih vještina

Učiteljica razredne nastave Ivana Pavlović održala je pet radionica za učitelje i učenike koje su bile dio diseminacijskih aktivnosti projekta. Sudjelovala je na tečaju u Aughrimu u Irskoj pod nazivom „Group dynamics and social skills in the classroom“. Nove praktične ideje za rad s učenicima kroz različite radionice prenijela je polaznicima.

Prva radionica održana je za učenike polaznike izvannastavne aktivnosti „Mladi poduzetnik“, 4. studenoga 2015. Na radionici je bilo 18 učenika.
Učenici su kroz vježbe opuštanja, aktivnosti u paru i skupinama vježbali osjećaj sigurnosti, povjerenja i pripadnosti grupi. Kroz četiri različite vježbe učili su kako uspješno komunicirati, slušati, uočavati neverbalnu komunikaciju te razvijati strpljivost, toleranciju i poduzetničke vještine kao sastavni dio socijalnih vještina.
Druga radionica održana je 16. studenoga 2015. za sve zainteresirane učitelje, pod nazivom „Socijalne vještine i temperamenti“. Na radionici je bilo prisutno 10 učitelja.
Prvi dio radionice bio je teorijskog karaktera koji je realiziran putem ppt prezentacije o povezanosti socijalnih vještina i temperamenata. Učitelji su mogli procjeniti sebe u koju skupinu temperamenata pripadaju i spoznati kako ponekad naš temperament može odrediti koliko ćemo uspješno usvojiti socijalne vještine.
Drugi dio radionice sastojao se od niza praktičnih vježbi  u parovima ili skupinama koje učitelji mogu iskoristiti u radu s učenicima na satu razrednika. Vježbe su se temeljile na jačanju socijalnih vještina, razvijanju samopouzdanja, povjerenja, sigurnosti i uspješnoj komunikaciji.

 

Treća radionica održana je 7. prosinca 2015. na kojoj je sudjelovalo 8 učitelja.
Četvrta radionica održana je 2. ožujka 2016. na Županijskom stručnom vijeću učitelja razredne nastave u Popovači. Sudjelovalo je 28 učitelja iz OŠ Popovača i Ludina.
Petu radionicu održala je 3. ožujka 2016. s učenicima svojeg razreda na satu razrednika.
Tema svih navedenih radionica bila je: Priča o papiru (Paper story) kao sastavni dio radionice socijalnih vještina u Irskoj.

 

Radionice su obuhvaćale vježbe opuštanja i zamišljanja događaja korištenjem osjetila sluha. Izradili su zamišljene skulpture od papira pa kroz suradnju i dogovor izmislili su zajedničku priču i prezentirali je drugim sudionicima. Zatim su crtali crtež s tematikom pejzaža i izgradili zajedničku priču pomoću svih crteža u skupini. Sljedila je radionica suradničkog stvaranja gdje su zajedničkim snagama kreirali plošno drvo od papira. U veselom ozračju dramatizirali su rast drveta i stjecali važnost uloge pojedinca i skupine.

Galerija

Osvrt učiteljice Ivane Pavlović, sudionice KA1 aktivnosti:
„Radionice su za mene bile pravi izazov. Naći se u prostoriji s 30 učitelja iz različitih zemalja, dobro surađivati i služiti se engleskim jezikom, bilo je nešto što do sada nisam nikad iskusila. Svidjelo mi se što su mi radionice pružile osnovna znanja i obogatila me za iskustvo grupne dinamike i socijalnih vještina u svrhu korištenja naučenog u razredu. Zahvaljujući tečaju mogu promatrati procese u grupi i kreirati bolju razrednu klimu te kako učenike motivirati za rad, suradnju i dovršavanje započetog. Posebno bih ovdje istaknula igre uloga koje imaju snažan utjecaj na razvoj pozitivnih emocija, otvorenost, povjerenje i rješavanje problema unutar grupe. Pomogle su mi i podsjetile me što znači biti dobar učitelj te kako naučeno primijeniti u radu s učenicima. Naučila sam prepoznati dobre i loše strane sebe u ulozi voditelja, svoje emocije i osjećaje te kako unaprijediti navedena područja. Ovo je svakako tečaj kojeg bi preporučila svima koji rade s djecom ili odraslima.
Hvala organizatorima i svim prekrasnim ljudima koji su sudjelovali na tečaju.“