Radionica poduzetništva

U srijedu, 21. listopada održana je radionica Izvanučionička nastava kao oblik poduzetništva, kao jedna od diseminacijskih aktivnosti projekta KA1 Osnovne škole Ludina, a u sklopu sjednice Učiteljskog vijeća.

Aktivnim sudjelovanjem djelatnika škole, ravnateljice, 25 učitelja, stručnih suradnika i pomagača u nastavi, obrađene su tri nastavne jedinice iz dva Modula novog kurikularnog područja poduzetništva, koje se provodi u Osnovnoj školi Ludina kroz izvannastavnu aktivnost Mladi poduzetnik.

Tajnica i računovotkinja škole upoznale su na samom početku sudionike s pravnim okvirom organizacije svih oblika izvanučioničke nastave.

Kao uvod u radionički dio učiteljica geografije i povijesti Branka Tomazetić govorila je o definiciji, strukturi i oblicima izvanučioničke nastave. Dinko Husadžić, učitelj hrvatskog jezika, upoznao je nazočne s pojmom i definicijom poduzetništva u različitim strukturama društva i školstva.

Tijekom prve jedinice Putujemo! učitelj engleskog jezika Tomislav Pavlović govorio je o načinima uključivanja poduzetništva u redovitu nastavu, a sudionici su razradili aktivnosti učitelja i učenika i ishode učenja koje su potom povezali s telefonskim razgovorom između „učenika“ i djelatnika putničke agencije.Zadaci procjene troškova organizacije izleta ili ekskurzije postavljeni su u drugom dijelu radionice. Sudionici su i u ovom dijelu pokazali izniman interes i napravili grafički prikaz omjera udjela pojedinih kategorija troškova u ukupnom trošku organizacije ekskurzije učenika sedmog razreda.

U posljednjem dijelu radionice, prikazan je model pisma zamolbe sponzorima, koji su sudionici prilagodili potrebama škole i dobili ideje o metodama, aktivnostima i ishodima učenja za učenike integracijom u svoje nastavne predmete.

Zainteresiranost sudionika trajala je do samog završetka radionice, a fotografije sa same radionice i rezultati dobiveni po završetku bit će iskorišteni za poučavanje poduzetništva u sljedećim generacijama učenika naše škole.

Galerija.

Tomislav Pavlović