Marijana - Drugi tjedan

16.3.2015. (ponedjeljak)
1. i 2. sat tekstil- učiteljica Kirsi, 4. razred
Nastavljaju izrađivati pletenog zeca. Učenica koja je gotova počinje s novim projektom izrade pregače. Učiteljica ju poučava kako izraditi vlastiti kroj. Učenik s posebnim potrebama nije dovoljno koncentriran na pletenje, stoga mu pomažem. Uspio je napraviti nekoliko redova, što je veliki napredak jer je do sad napravio toliko u nekoliko tjedana.
    Na satu matematike učenici prvoga razreda rješavaju problemske zadatke. Učiteljica ih motivira prezentacijom. Sve prezentacije su prilagođene nastavnim jedinicama i dostupne svim učiteljima. Rješavaju zadatke u radnoj bilježnici, zbrajaju brojeve. Učiteljica im ne pomaže, nego traži da samostalno riješe zadatak.
    Sat finskog jezika posvećen je uvježbavanju pisanja, rješavaju zadatke u radnoj bilježnici. Učiteljica upozorava na uredno pisanje velikih i malih tiskanih slova.

17.3.2015. (utorak)


Mala škola, učiteljice Nina i Niina
    Prvi i peti sat dolazi pola razreda radi lakšeg rada. Izrađuju medvjedića od filca. Učenici ih samostalno izrezuju i šivaju. Nastavljaju ponavljati pjesmice o medvjedićima i uče novu. Usvajaju pokrete uz tekst. Slijedi predstavljanje svojeg medvjedića drugim učenicima. Svi bi htjeli nešto ispričati o svojem medvjediću i pažljivo slušaju svoje prijatelje. Na kraju im učiteljica čita priču iz slikovnice. Pažljivo slušaju priče. Učiteljica čita tiho. Za kraj dana rješavaju listića sa zadacima zbrajanja i oduzimanja, bojanka.
    Samostalno donose bojice na stol, a na kraju sata predstavnik skupine posprema.  Tijekom rada mijenjaju mjesto. Imaju prilagođene klupice za glazbeni i slušanje priče, kutak za igru i  čitanje slikovnica. Naučili su slušati sugovornika, ne upadaju u riječ. Strpljivo čekaju u koloni dok ne dođu na red.

18.3.2015. (srijeda)
2. razred, 24 učenika, učitelj Antti
    Dan započinju matematikom, samo pola razreda. Obrađuju pisano oduzimanje dvoznamenkastih brojeva s prijelazom desetice pomoću prezentacije koja prati udžbenik korak po korak. Dok učenici samostalno rješavaju zadatke i rješenja provjeravaju u gotovim rješenjima učitelj pomaže učenici koja nije shvatila gradivo. Povremeno obilazi učenike.
    Tijekom sata prirodoslovlja kroz igru ponavljaju o osjetilima. Igra u krugu-napravi kao ja-najbolji ide u krug i igre u dvorani: upotrijebi svoja osjetila. Učenici razvijaju osjetila vida i sluha.
    U dvorištu škole napravljena je skijaška staza i klizalište. Satovi tjelesne i zdravstvene kulture se izvode vani osim kada pada kiša. Učenici vježbaju tehniku skijanja, a potom igraju igre na skijama, što čine vrlo spretno.
    Dan završavaju smišljanjem priče kroz igru. Prva igra je  Na slovo na slovo, govore riječi na slovo abecede, kad ne znaju ostali plješću. Tada ide drugo slovo abecede. U grupama smišljaju priču prema zadanim slikama. Svatko mora nastaviti priču. Rješavanje zadataka u radnoj bilježnici- pisana slova se uče tek u 2. razredu. Slažu  rečenicu od zadanih riječi.
    Učenici 6. razreda videokonferencijom upoznaju učenike iz Češke i Hrvatske s kojima će boraviti tijekom Tjedna mobilnosti u okviru projekta i aktivnosti KA2. Boravim s njima u učionici i pomažem pri snalaženju.

19. 3. 2015. (četvrtak)

    U prvom razredu ujutro dolazi samo pola učenika na nastavu. Vježbaju pisanje samostalno u radnoj bilježnici. Učiteljica za to vrijeme provjerava brzinu čitanja.
    Na satu matematike slijedi ponavljanje oduzimanja brojeva do 20 s prijelazom desetica. Radne bilježnice su često tako osmišljene da učenike potiču na igre kockicom. Na kraju sata slijedi provjera znanja, učenici dobivaju zadatke na listiću. Listići su sastavni dio materijala za učitelje, tako da ih učiteljica samo isprinta i ne mora smišljati zadatke.
    Odlazak u dvoranu, susret sa svećenicom koji se održava svaki drugi četvrtak. Učenici slušaju predavanje i pjevaju pjesmu uz klavirsku pratnju učiteljice.
    Vodim nastavak radionice-bojanje licitarskih srca prema uputama. Učenicima još jednom pokazujem licitarsko srce koje sam donijela iz Hrvatske. Odlučili su napisati ime svoje majke na njemu kako bi im mogli pokloniti ih za Majčin dan.
    Svaki  učenik treba pročitati 7 knjiga kako bi dobio diplomu čitanja. Samostalno čitaju na satu dok drugi biraju knjigu u knjižnici. Učiteljica bilježi u diplomu koje knjige su pročitali. Nemaju knjižničara tako da učiteljica odlazi s njima u knjižnicu.

3. razred, dva učitelja Annuka i Matti
Razlog: 5 učenika sa posebnim potrebama, 2 s epilepsijom, 3 ponavljača

    Prirodoslovlje započinju istraživanjem koje površine su magnetične, a koje nisu u učionici. Razgovor s učiteljicom o svojstvima magneta. Učitelj poučava o kompasu. Pokus kako magnet utječe na kompas. Učitelj i učiteljica se nadopunjuju tijekom rada, dok jedan obrađuje drugi pomaže učenicima pri praktičnom radu.
    Odlazimo na sat glazbene  kulture, 4. razred, učiteljica Annuka. Učenje pjesme Row your boat uz sviranje ritma i pjevanje. Učiteljica svira klavir.  Sviraju ljestvicu pomoću instrumenta-muzičke cijevi. Učiteljica je osmislila igru-dotakni me kada želiš čuti moj ton. Svi se žele okušati u sviranju, ali i zadavanju tona.
Glazbena kultura, 6. sat, učiteljica Annuka
Upoznavanje života Ludwiga van Beethovena-ppt prezentacija. Dva učenika istražila o njemu i upoznaju nas putem referata. Slušanje glazbe, Beethowen, 5. simfonija. Učenici slušaju pažljivo.

20.3.2015. (petak)

    Prva dva sata s učenicama šestoga razreda izrađujem pisanice ukrašene voskom. U Finskoj nije običaj bojati pisanice za Uskrs stoga im je to vrlo zanimljivo. Pripremile su ispuhana jaja, a ja sam donijela boju i vosak. Proučile smo motive, gotova jaja i postupak, te izradile vlastite pisanice koje će ponijeti kući. Usput smo pričale o posjetu Hrvatskoj u Tjednu mobilnosti.
    Ostatak dana provodim u trećem razredu kako bi vidjela kako rade dva učitelja u istom razredu. Na satu jezika uvježbavaju čitanje, svatko čita jednu rečenicu. Teže se koncentriraju, pa ih učitelji obilaze. Razgovaraju o pročitanome.
    Sat matematike posvećen je  pisanom oduzimanju (4153-1321). Kao i svaki puta obrada je uz gotovu prezentaciju koja vodi učenike kroz postupak pisanog oduzimanja. Slijedi rješavanje zadataka gdje učitelji individualno pomažu učenicima. Uključuju i mene. Zbog velikog broja učenika s teškoćama potrebno je puno individualnog rada.
    Glazbenu kulturu vodi učiteljica.  Svira tonove  učenici pokazuju prstom penju li se ili silaze. Pjevaju naučene pjesme prema izboru.
   
    Nakon dva tjedna praćenja prakse, uočavanja sličnosti i različitosti naših škola, upoznavanja učenika i učitelja slijedi oproštaj. U subotu putujem kući puna dojmova i materijala za rad, posebice za ručni rad. Jedva čekam doći u moj razred i isprobati nešto od toga sa svojim zadrugarima.
    Tijekom mobilnosti sam objavljivala fotografije, snimila video uradak i vodila blog na stranici projekta škole. Redovito sam komunicirala s članovima tima. Po povratku slijedi pisanje izvješća o provedenima aktivnostima, izrada prezentacije. Uključila sam se u rad eTwinning portala i izvršavanje diseminacijskih i evaluacijskih aktivnosti opisanih projektom. Sudjelujem u pripremi novog područja poduzetništva osmišljavanjem aktivnosti u međupredmetnim korelacijama iz: Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva. Prije početka nove školske godine sudjelovat ću u izradi plana i programa rada Učeničke zadruge s elementima poduzetništva te aktivnostima koje su rezultat novih nastavnih metoda.
Tijekom studenoga i prosinca organizirat ću javne satove za sve učitelje u školi u kojima ću prikazati pet nastavnih jedinica s uključenom primjenom novih metoda poučavanja s elementima poduzetništva.

 

Galerija fotografija